Search
Close this search box.
VREME ČITANJA: 2 min

Fudbalski klub Partizan istupa iz JSD

Fudbalski klub Partizan je danas održao Skupštinu kluba, drugu u samo nekoliko meseci.
Pored imenovanja Ivice Kralja za novog sportskog direktora, donete su i neke teške odluke. To se pre svega odnosi na nedavno previranje oko Jugoslovenskog sportskog društva, gde su se za vlast borili predsednici fudbalske i košarkaske sekcije – Milorad Vučelić i Ostoja Mijailovića, a koje za posledice ima radikalnu odluku “fudbala” da napusti Sportsko društvo, tvrdeći da je oponent iz “košarke” na čelo došao nelegitimnim putem.
Saopštenje fudbalskog kluba Partizan prenosimo u celosti:
– Fudbalski klub Partizan, kao član Jugoslovenskog sportskog društva Partizan oštro osuđuje nezapamćen protivzakonit pritisak koji je pre sednice vršen na pojedine delegate u Skupštini JSD Partizan i zahteva da nadležni organi odmah preduzmu mere iz svoje nadležnosti.
Fudbalski klub Partizan, kao član JSD Partizan, osuđuje, ne prihvata i ne može da prihvati nezakonito i nestatutarno ponašanje predsednika košarkaškog kluba O.M. u Skupštini JSD Partizan.
Fudbalski klub Partizan, kao član JSD Partizan, insistira da se izborni proces u JSD Partizan održi u svemu na način propisan aktima JSD Partizan, i ističe da odluke „donete“ od grupe predstavnika određenog broja članova JSD ’’Partizan’’, nisu u skladu sa aktima JSD Partizan.
FK Partizan pruža punu podršku regularno izabranom rukovodstvu i upravi JSD Partizan u prevazilaženju nastale situacije i uspostavljanju zakonitog rada u JSD Partizan i u potpunosti je saglasan sa svim zakonom preduzetim koracima ostvarenim u vidu pokretanja svih odgovarajućih pravnih postupaka – podnošenja krivičnih prijava, tužbe za poništaj nezakonite i nestatutarne odluke nadležnom sudu i žalbe na rešenje Agencije za privredne registre.
Fudbalski klub Partizan je dužan da u svom radu dosledno poštuje zakonske norme, te se samim tim ne može povinovati nezakonitim odlukama nelegitimne i nezakonite navodno izabrane „nove“ uprave JSD Partizan, naročito ako su iste suprotne pravima obavezama i interesima članova FK Partizan.
Skupština FK Partizan, kao najviši organ Kluba donela je odluku da Fudbalski klub Partizan uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan.
Ova odluka stupa na snagu preventivno i primenjuje se ukoliko od strane nezakonite navodne uprave JSD Partizan, bez održavanja nove sednice skupštine JSD Partizan i zloupotrebom ovlašćenja iz čl. 21. Statuta JSD Partizan bude doneta odluka kojom se odlučuje o pravima i obavezama Fudbalskog kluba Partizan kao člana JSD Partizan.
Skupština FK Partizan’pruža punu podršku predsedniku, Upravnom odboru i generalnom direktoru Kluba u cilju zaštite interesa članstva Kluba i interesa Kluba i stvaranja uslova da se omogući nesmetana realizacija domaćih i medjunarodnih obaveza, kroz redovno i stabilno poslovanje Kluba.

Možda vas zanima

TABELA super lige

VREME ČITANJA: 2 min

Fudbalski klub Partizan istupa iz JSD

Možda vas zanima

TABELA super lige