Search
Close this search box.
111-1-1200x675-1
VREME ČITANJA: 3 min

POZIV ZA SPORTSKE STRUČNJAKE KOJI OSTVARUJU IZUZETNE REZULTATE U MLAĐIM UZRASNIM KATEGORIJAMA

Na osnovu zvaničnog dopisa Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda XX-02 Broj: 66.2-81 od 30.11.2023. godine, a u vezi Unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Beograda i podsticanja zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i na osnovu Pravilnika o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama koji je usvojio Izvršni odbor Fudbalskog saveza Beograda na IX sednici održanoj dana 18.12.2020. godine, Fudbalski savez Beograda poziva

ZAINTERESOVANE FUDBALSKE TRENERE KOJI OSTVARUJU IZUZETNE REZULTATE U MLAĐIM UZRASNIM KATEGORIJAMA DA APLICIRAJU ZA FINANSIRANJE NJIHOVOG RADA

Fudbalski savez Beograda primenjujući Pravilnik o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama i na osnovu članova 1, 3 (stav II), 4,  5. i 8. pozivaju sportske stručnjake (fudbalske trenere) da se jave na ovaj poziv ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 • da sportski stručnjak radi sa mlađim kategorijama takmičenja; 
 • da sportski stručnjak poseduje važeću dozvolu za rad za predmetnu uzrasnu kategoriju izdatu od strane Fudbalskog saveza Srbije ili Fudbalskog saveza Beograda, a na osnovu odgovarajuće i validne trenerske UEFA/FSS „A“, ”B” i “C” ili nacionalne „A“, „B“ i „C“ diplome;
 • da je sportski stručnjak najmanje poslednje 2 (dve) godine angažovan u klubu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama;
 • da poseduje državljanstvo Republike Srbije;
 • da se adresa prebivališta sportskog stručnjaka nalazi na teritoriji grada Beograda;
 • da sportski stručnjak ne prima sredstva po istom osnovu na republičkom nivou;
 • da sportski stručnjak na bilo koji način (novčano ili vremenski) nije kažnjavan od strane disciplinskih organa u takmičenjima Fudbalskog saveza Beograda ili Fudbalskog saveza Srbije, da nije pod suspenzijom ili kažnjavan od strane međunarodnih fudbalskih organizacija (FIFA i UEFA);
 • da se protiv sportskog stručnjaka ne vodi istražni krivični postupak pred redovnim sudovima i da nije ranije bio kažnjavan ili osuđivan;
 • da sportski stručnjak nije u stalnom radnom odnosu izvan fudbala;
 • da je klub član Fudbalskog saveza Beograda, a sportski stručnjak član Organizacije fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Beograda (OFT FSB) i
 • da sportski stručnjak izvršava obaveze prema OFT FSB (redovno izmirivanje godišnjih članarina), da je izvršio sistematski lekarski pregled ne stariji od 6 (šest) meseci.

Prijave zainteresovanih kandidata koji ispunjavaju tražene kriterijume primaće se od 12.01.2024. do 23.01.2024. godine u 12:00 časova, kada će biti zaključen prijem dokumentacije.

Čitko popunjen CV, a uz to još i prikupljenu kompletnu traženu dokumentaciju (očitanu ličnu kartu, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 meseci, uverenje iz suda da se protiv kandidata ne vodi nikakva istraga, fotokopiju trenerske legitimacije OFT FSB i stranice sa članarinama da se vidi da je plaćena za 2024. godinu, fotokopiju odgovarajuće trenerske UEFA diplome i fotokopiju validne UEFA licence, kao i fotokopiju diplome o završenoj školi – najmanje SSS),  kandidati treba da dostave lično u Fudbalski savez Beograda u kancelariju OFT FS Beograda u Deligradskoj 27/III (gde će dobiti i potvrdu o dozvoli za rad) svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 časova u periodu od 12-26.01.2022. godine. NEMA ONLINE prijavljivanja.

Po zaključenju prijema dokumentacije Komisja će postupajući po članu 8. Pravilnika o kriterijumima za kategorizaciju sportskih stručnjaka (fudbalskih trenera) koji ostvaruju izuzetne rezultate u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama utvrditi listu od tri (3) kandidata muškaraca trenera i jedne (1) kandidatkinje žena trenera koju će dostaviti Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda.

Izvor: fsb.org.rs

Možda vas zanima

TABELA Srpske lige beograd