Search
Close this search box.
seminar-fsb-yt-1-1200x675-1
VREME ČITANJA: 3 min

OBAVEŠTENJE U VEZI OBNOVE TRENERSKIH UEFA „A“ UEFA “B” I UEFA „C“ LICENCI

Organizacija fudbalskih trenera FS Beograda Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Beograda i Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije obaveštavaju sve trenere kojima je ranije istekla  ili u 2023. godini ističe UEFA „A“, UEFA “B” i UEFA „C“ licenca da će se Seminar za obnovu UEFA „A“, UEFA “B” i UEFA“C“ licenci na teritoriji Fudbalskog saveza Beograda održati u Beogradu u utorak 26. decembra 2023. godine. Seminar će se održati u velikoj sali Centra za kulturu „Vlada Divljan“ u Beogradu koji se nalazi u ulici Mitropolita Petra broj 8. Početak predavanja je u 10:00 časova. ON LINE FORMULAR za apliciranje zahteva za obnovu licenci se nalazi na kraju ove vesti.

OBAVEZNO SE MORAJU POPUNITI SVI TRAŽENI PODACI I PRILOŽITI SVA TRAŽENA DOKUMENTACIJA I OBAVEZNO PRIKAZATI UPLATA KOTIZACIJE.

Opšti uslovi za pohađanje seminara su sledeći:

UEFA „A“ licenca:

Dokumentacija se (isključivo skenirana) dostavlja na mejl adresu oftfsb@gmail.com do 25. decembra 2023. godine u 12:00 časova. Posle isteka tog roka nema više prijavljivanja za seminar. Ko ne ispoštuje ovaj rok neće moći da obnovi svoju UEFA „A“ licencu. NEMA PRIJAVLJIVANJA ZA SEMINAR NA DAN ODRŽAVANJA ISTOG .

Dostaviti posredstvom aplikacije sledeću dokumentaciju:

  1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivom na br.651/13, u iznosu od 30.000,00 dinara.
  2. Prijavu preuzeti sa sajta FSB i čitko popuniti.
  3. Elektronsku fotografiju (kao za l.k.).

Pogledajte primer popunjene uplatnice za UEFA A licencu

UEFA „B“ licenca:

Dokumentacija se dostavlja na mejl adresu oftfsb@gmail.com do 25. decembra 2023. godine u 12:00 časova. Posle isteka tog roka nema više prijavljivanja za seminar. Ko ne ispoštuje ovaj rok neće moći da obnovi svoju UEFA „B“ licencu. NEMA PRIJAVLJIVANJA ZA SEMINAR NA DAN ODRŽAVANJA ISTOG .

Dostaviti posredstvom aplikacije sledeću dokumentaciju:

  1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun OFT FS Beograda 20552677102, (nema poziva na broj) u iznosu od 15.000,00 dinara.
  2. Prijavu preuzeti sa sajta FSB i čitko popuniti.
  3. Elektronsku fotografiju (kao za l.k.).

Pogledajte primer popunjene uplatnice za UEFA B licencu

UEFA „C“ licenca

Dokumentacija se dostavlja na mejl adresu oftfsb@gmail.com do 25. decembra 2023. godine u 12:00 časova. Posle isteka tog roka nema više prijavljivanja za seminar. Ko ne ispoštuje ovaj rok neće moći da obnovi svoju UEFA „C“ licencu. NEMA PRIJAVLJIVANJA ZA SEMINAR NA DAN ODRŽAVANJA ISTOG .

Dostaviti posredstvom aplikacije sledeću dokumentaciju:

  1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun OFT FS Beograda 20552677102, (nema poziva na broj) u iznosu od 10.000,00 dinara.
  2. Prijavu preuzeti sa sajta FSB i čitko popuniti.
  3. Elektronsku fotografiju (kao za l.k.).

Pogledajte primer popunjene uplatnice za UEFA C licencu

VAŽNO ZA TRENERE KOJI SU U INOSTRANSTVU:

Treneri koji u vreme održavnja seminara opravdano nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru (angažman u inostranstvu ili zdravstveni problemi) moraju prilkom prijavljivanja priložiti dokaz da su sprečeni da dođu na seminar, što podrazumeva dopis inostranog kluba na overenom klupskom memorandumu, na engleskom jeziku, da je trener sprečen da dođe zbog obaveza u klubu ili overena potvrda lekara.

Dokumentacija se dostavlja na mejl adresu oftfsb@gmail.com do 25. decembra 2023. godine u 12:00 časova. Posle isteka tog roka nema više prijavljivanja za seminar. Ko ne ispoštuje ovaj rok neće moći da obnovi svoju UEFA licencu.

VAŽNA NAPOMENA: Treneri koji su sa svojim UEFA zvanjima licencirani u takmičenjima FS Beograda u statusu privremene dozvole za rad (istekla UEFA licenca ili je validna do 31.12.2023. godine), ukoliko žele da i u prolećnom delu sezone 2023/2024. ostanu u istom statusu, OBAVEZNO moraju obnoviti svoje UEFA licence. U slučaju da to ne učine biće im poništene dozvole za rad koje su dobili, a sledeće licenciranje za takmičenja moći će u statusu privremene dozvole za rad da dobiju tek za sezonu 2024/2025.

CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FUDBALSKOG SAVEZA BEOGRADA

ON LINE FORMULAR ZA PRIJAVU TRENERA ZA OBNOVU UEFA A, B I C LICENCI ( kliknite na link za popunjavanje formulara )

Izvor: fsb.org.rs

Možda vas zanima

TABELA Srpske lige beograd